Overheid in Noord-Brabant

9 maart 2012
De onderzoeksresultaten van het PvdA-onderzoek:
 
Bijna 51% van de PvdA-bestuurders ziet in Diederik Samsom de nieuwe partijleider van de PvdA. Ronald Plasterk volgt op de tweede plaats met 24%. Degenen die Samsom verkiezen, doen dat omdat verwacht wordt dat hij het PvdA-verhaal het beste uitdraagt (54%). De PvdA-bestuurders die de voorkeur aan Plasterk geven, kiezen hem omdat hij inhoudelijk als beste wordt ervaren (42%). 

Bij de volgende Tweede Kamerverkiezing wordt Lodewijk Asscher door 1 op de 3 PvdA-bestuurders gezien als lijsttrekker, gevolgd door Diederik Samsom (29%).   
-Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (9): Verhaal (Samsom) wint het van inhoud (Plasterk) (420,58 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage Persbericht TOP-onderzoek (9): Onderzoeksresultaten, per provincie, per AB/DB-lid (382,99 KB)