Overheid in Noord-Brabant

DEN HAAG – De raad moet beter betrokken worden bij de werkgeversfunctie over de griffie. Deze taak wordt uitgeoefend door de werkgeverscommissie uit de raad maar het overgrote deel van de rest van de raad voert nooit (41 procent) of slechts soms (40 procent) de discussie of het takenpakket van de griffier nog past bij de ambities van de gemeenteraad.

De overgrote meerderheid van de raadsleden (ruim driekwart) vindt het een goede zaak dat de raad werkgever is van de griffie(r). Maar dat daarmee de raad ook kan bepalen wat de griffie als ondersteuning voor de raad kan betekenen, is nog onduidelijk. De helft van de raadsleden (53 procent) beschouwt het takenpakket van de griffier als een vaststaand gegeven. Dat de raad kan bepalen wat de taken van de griffie zijn, is slechts bewust bekend bij een minderheid (43 procent) van de raadsleden.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘De raad als werkgever van de griffie(r)’ van Raadslid.Nu, opgezet in samenwerking met de Vereniging van Griffiers. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, door Overheid in Nederland. De enquête, behorend tot het onderzoek, is uitgezet onder zowel raadsleden die actief én niet-actief in de werkgeverscommissie zijn. 

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Rapportage Werkgeversfunctie griffie gemeenteraad (1,99 MB)