Overheid in Noord-Brabant

6 december 2013

‘Politici: meer daadkracht vereist bij energietransitie’


Een grote meerderheid (87%) van politiek-bestuurlijk Nederland is bekend met het concept ‘energietransitie’. Maar liefst 89% geeft aan, dat een energietransitie noodzakelijk is. 

Opmerkelijk is dat ondanks de perceptie van de noodzaak, een grote meerderheid van de bestuurders en volksvertegenwoordigers (66%) vindt, dat de Nederlandse politiek momenteel onvoldoende prioriteit geeft aan energietransitie en duurzame energie.

Dit blijkt uit een onderzoek van HEC - ULg - Management School - Université de Liège in samenwerking met onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl onder alle gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. -Overheidspanel

 

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht onderzoek energietransitie (539,85 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage: Onderzoeksresultaten (grafieken) (365,45 KB)