Overheid in Noord-Brabant

31 januari 2014

Gemeenten vinden dat kabinet te veel bezuinigt


Een groot merendeel van de gemeentebestuurders vindt dat het kabinet te veel bezuinigt op de lokale overheden, waardoor ze hun taken niet meer goed zullen kunnen uitvoeren. Bijna 80 procent is het met deze stelling eens, zo blijkt uit een onderzoek van NU.nl onder gemeenteraadsleden en bestuurders, uitgevoerd door Overheid in Nederland onder ruim 2.200 gemeentebestuurders.


Opvallend is dat ook een merendeel van de lokale bestuurders van de coalitiepartijen VVD (50 procent) en PvdA (75 procent) vreest de taken niet meer goed te kunnen uitvoeren. 
Van de lokale bestuurders van de coalitiepartijen samen met de 'constructieve oppositie' (D66, ChristenUnie en SGP vindt zelfs 83 procent dat het kabinet te veel bezuinigt. Bijna alle lokale bestuurders van de SP (98 procent) zijn het oneens met de plannen van het kabinet.

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor veel zorg- en ondersteunende taken. Het idee van het kabinet is dat gemeenten deze taken beter en goedkoper kunnen uitvoeren, omdat ze de burgers beter kennen dan de centrale overheid. Met de decentralisatie gaan fikse bezuinigingen van 1,5 miljard euro gepaard. 

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Rapportage Onderzoeksresultaten (526,70 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Toelichting bij rol VNG (323,16 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Toelichting bij bezuiniging (422,57 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Toelichting bij vrijheid gemeente (363,01 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Toelichting bij vrijheid gemeente (2) (352,79 KB)