Overheid in Noord-Brabant

Sinds 2010 wordt de Monitor Agressie en Geweld openbaar bestuur uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers en welke aanpak werkgevers hanteren om dit te voorkomen en te bestrijden.

Begin 2018 is de vijfde editie van deze monitor uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit drie enquêtes bij provincies, waterschappen en gemeenten:
1. Een enquête onder politieke ambtsdragers (bestuurders en volksvertegenwoordigers) naar hun ervaringen en beleving.
2. Een enquête onder secretarissen over het beleid gericht op bestuurders en medewerkers.
3. Een enquête onder griffiers over het beleid gericht op volksvertegenwoordigers.

De enquêtes zijn in februari 2018 gestart en voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart afgerond. 

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Rapportage monitor Agressie en Geweld politieke ambtsdragers (854,29 KB)