Overheid in Noord-Brabant

20 september 2013
Peiling VVD / Nieuwe Liberale Partij in  Roermond 
De meerderheid van de VVD-stemmers zal, als nu gemeenteraadsverkiezingen in Roermond worden gehouden, stemmen op de nieuwe Liberale Partij van Jos van Rey. Dat blijkt uit een representatieve enquête, gehouden onder Roermondenaren door onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl in opdracht van de Limburgse kranten. -Inwonerspanel 

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Verkiezingspeiling Roermond (334,82 KB)