Overheid in Noord-Brabant

16 februari 2012
De onderzoeksresultaten van het onderzoek 'onbehagen':
 
73 Procent van de Limburgse bestuurders ziet dat er een kloof is tussen overheid en burger met als gevolg het ‘onbehagen’. 27 Procent van de bestuurders in Limburg meent dat de afkeer onder de bevolking van de hogere sociale klasse (directeuren, politici en bankmanagers) de basis vormt voor het ontstaan van het onbehagen. Daarnaast is een meerderheid van de Limburgse bestuurders (56%) van mening dat de bureaucratie ondanks beloftes in hoge mate in stand blijft. 

De grote aanhang van de PVV in Limburg is volgens 39 procent van de bestuurders vooral terug te voeren op een afrekening met de traditionele politiek.   
-Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (8): Kloof tussen overheid en burger (471,64 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage Persbericht TOP-onderzoek (8): Onderzoeksresultaten het 'onbehagen' (471,64 KB)