Overheid in Noord-Brabant

14 november 2012
Raadpleging PvdA-bestuurders over regeerakkoord
Nadat NRC Handelsblad samen met OverheidinNederland.nl afgelopen week de VVD-bestuurders om hun standpunt vroeg over de kabinetsformatie, hebben de afgelopen dagen de PvdA-bestuurders hun opvatting over de nieuwe coalitie kenbaar gemaakt.  

Ruim één op drie bestuurders , waaronder Kamerleden, gedeputeerden, statenleden, burgemeesters, wethouders, raadsleden en bestuurders van de waterschappen  reageerden op deze representatieve raadpleging. Overheidspanel


Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht Onderzoek PvdA (409,17 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage onderzoeksresultaten (290,54 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Politiek kader PvdA Nederland (56,85 KB)