Overheid in Noord-Brabant

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en DEMOS (Centrum voor Beter Bestuur en Burgerparticipatie). 

De kernvragen van dit onderzoek:

1. Hoe kunnen gemeenteraden, vanuit hun verantwoordelijkheid als hoogste bestuursorgaan, er voor zorgen dat in het geval van een politiek-bestuurlijke crisis een goede oplossing wordt gevonden?
2. Zijn alle middelen die daarvoor nodig zijn voorradig?
3. Zijn er andere middelen of instrumenten nodig om deze bestuurlijk verantwoordelijke rol goed in te vullen? Is het bijvoorbeeld nodig dat de raad terug naar de kiezer kan?

Het doel van dit onderzoek is dus in kaart brengen hoe raadsleden, raadsgriffiers, (waarnemend) burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen kijken naar en omgaan met politiek-bestuurlijke crisissituaties. 

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Onderzoek Politiek bestuurlijke crisis (1,75 MB)